NORK MARASH MEDICAL CENTER

Բիոքիմիական լաբորատորիա PDF Տպել Էլ.փոստ

ՆՄԲԿ-ի Բիոքիմիական լաբորատորիան իրականացնում է հետևյալ լաբորատոր հետազոտությունները

 • Ընդհանուր սպիտակուց
 • Ալբումիններ
 • Միզանյութ
 • Կրեատինին
 • Կրեատինինի քլիրենս
 • Միզաթթու
 • Գլյուկոզա
 • Ընդհանուր բիլիռուբին
 • Կապված բիլիռուբին
 • Ալանիտրանսամինազա (ALT)
 • Ասպարտտրանսամինազա (AST)
 • Լակտատդեգիտրոգենազա (LDH)
 • α-ամիլազա
 • ֆոսֆատազա (ALP)
 • Ընդհանուր կրեատինիկինազա(CK)
 • կրեատինինկինազա - MB (CK-MB)
 • Սրտային տրոպոնին - I
 • Խոլեստերոլ + տրիգլիցերիդներ
 • Խոլեստերոլ
 • Խոլեստերոլ և ֆրակցիաներ
 • Տրիգլիցերիդներ
 • Բարձր խտության լիպոպրոտեիդներ (HDL)
 • Ցածր խտության լիպոպրոտեիդներ (LDL)
 • Էլեկտրոլիտներ (K­­+, Na+, Ca++)
 • Քլորիդներ (Cl-)
 • Մագնեզիում (Mg 2+ )
 • C-ռեակտիվ սպիտակուց
 • Անտիստրեպտոլիզին - O (ASO)
 • Ռևմատոիդ ֆակտոր
 • Պրոտթրոմբինային ինդեքս
 • Ակտիվացրած պորցիալ թրոմբոպլաստինային ժամանակ (aPTT)
 • Ֆիբրինոգեն
 • ACT
 

ՀՀ ք. Երևան ,0047, Արմենակ Արմենակյանի 13

Ընդունարան`
+374-10-655930
Ֆաքս `
+374-10-653869
+374-10-650560