Ձեռնարկ COVID-19 կանխարգելման և բուժման վերաբերյալ

 Covid-19

 COVID-19 կլինիկական ուղեցույց սիրտանոթային հիվանդների վարման համար

 ԷԽՈ-ՍԳ կատարման մոտեցումները COVID- 19 դրական կամ կասկածելի արդյունքով պացիենտների մոտ

 Ծանր սուր շնչառական վարակի (SARI) կլինիկական վարումը, երբ կասկածվում է COVID-19- հիվանդությունը

 ՄԱՍՍԱՉՈՒՍԵԹՍԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀՈՍՊԻՏԱԼԻ (ՄԳՀ-Ի) ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ ԿՈՎԻՀ-ՈՎ ՎԱՐԱԿՎԱԾ ԾԱՅՐԱՀԵՂ ԾԱՆՐ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԲՈՒԺՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

 Սիրտանոթային համակարգի բուժաշխատողների և առողջապահական համակարգերի դերը COVID-19 և սիրտանոթային հիվանդությունների պարագայում

  Սրտամկանի վնասումը, միոկարդիտը և սուր կորոնար համախտանիշը COVID-19-ի ժամանակ

Սրտի կաթետերիզացիոն լաբորատորիաների աշխատանքի կազմակերպումը COVID-19