«Նորք-Մարաշ»  Բժշկական Կենտրոնի առիթմոլոգիական ծառայությունն իրականացնում է առիթմոլոգիական ախտորոշիչ և բուժական տարատեսակ ծառայություններ։

Ախտորոշիչ ծառայություններից այստեղ կատարվում են.

 • Էլեկտրասրտագրություն
 • Տրանսթորակալ էխոսրտագրություն
 • Տրանսէզոֆագեալ էխոսրտագրություն
 • Սթրես – էլեկտրասրտագրություն
 • Սթրես – էլեկտրասրտագրություն էրգոսպիրոմետրիայով
 • Սթրես – էխոսրտագրություն (դեղորայքային և ոչ)
 • Հոլտեր հետազոտություն (17-72ժ տևողությամբ)
 • Էվենթ հետազոտություն
 • Արյան ճնշման ամբուլատոր մոնիտորինգ (20-24 ժ տեողությամբ)
 • Ռիթմ ձայնագրող սարքերի (Internal Loop Recorder) իմպլանտացիա
 • Ներսրտային էլեկտրաֆիզիոլոգիական հետազոտություն
 • Տրանսէզոֆագեալ էլեկտրաֆիզիոլոգիական հետազոտություն

Առիթմոլոգիական միջամտություններից ՆՄԲԿ-ում կատարվում են բոլոր տեսակի սրտի էլեկտրական խթանող սարքերի իմպլանտացիաներ և ռիթմի խանգարումների էլեկտրաֆիզիոլոգիական հետազոտություն և աբլացիա

 • Սրտի ռիթմավար սարքերի իմպլանտացիա
 • Կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատորների իմպլանտացիա
 • Փորոքների կծկումները վերասինքրոնիզացնող սարքերի իմպլանտացիա
 • Վերփորոքային տախիկարդիայի աբլացիա
 • Փորոքային տախիկարդիայի աբլացիա
 • Փորոքային և նախասրտային էքստրասիստոլաների աբլացիա
 • Նախասրտերի թրթռման աբլացիա
 • Նախասրտերի ֆիբրիլյացիայի աբլացիա
 • Նախասիրտ-փորոքային հանգույցի մոդիֆիկացիա)

Միջամտություններն իրականացվում են Ամերիկյան արտադրության գերժամանակակից եռաչափ քարտեզագրման համակարգի օգնությամբ (Ensite Precision Cardiac Mapping System):

Մասնագետներ

Տաթևիկ Հովակիմյան

Սրտաբան-առիթմոլոգ
Առիթմոլոգիական ծառայության ղեկավար

Լիանա Խաչատրյան

Սրտաբան-առիթմոլոգ

Արմեն Խաչատրյան

Միջամտական սրտաբան առիթմոլոգ

Տաթևիկ Գաբրիելյան

Սրտաբան-ֆունկցիոնալիստ

Նարե Ղազարյան

Առիթմոլոգ-սրտաբան