«Նորք-Մարաշ»  Բժշկական Կենտրոնում գործում է միջազգային չափանիշներին համապատասխան վերջին սերնդի սարքավորումներով հագեցված լաբորատորիա և արյան բանկ: Կենտրոնն ունի արյան բանկ, որն ապահովված է արյան բաղադրամասերի անհրաժեշտ քանակով:

Մասնագետներ

Գրետտա Աբրամյան

Լաբորատոր ծառայության ղեկավար

Նաիրա Լիլոյան

Բժիշկ լաբորանտ

Նարինե Լևոնյան

Բժիշկ լաբորանտ

Սվետլանա Մխիթարյան

Բժիշկ լաբորանտ

Արմենուհի Դավթյան

Բժիշկ լաբորանտ