Հայաստանի 5-րդ Միջազգային Բժշկական Համագումար

«Նորք – Մարաշ» Բժշկական Կենտրոն

Ուրբաթ, 5 Հուլիսի, 2019թ.

ք. Երևան, Արմենակյան 108/4, «Նորք-Մարաշ» ԲԿ, կոնֆերանսների մեծ դահլիճ

 «Ինտերվենցիոն Սրտաբանություն և Սրտային Վիրաբուժություն»

Սատելիտային Սիմպոզիումի Ծրագիր

   
14:00 – 14:10 Բացման խոսք

Միքայել Ադամյան, ՆՄԲԿ տնօրեն

Բագրատ Ալեքյան, ՌԳԱ ակադեմիկոս

Մաս I

Մոդերատորներ`

Բագրատ Ալեքյան, ՌԳԱ ակադեմիկոս

Համլետ Հայրապետյան, պրոֆեսոր

14:10 – 14:30 «Աորտալ փականին հիվանդության ներանոթային բուժում»

Նարեկ Զաքարյան, բ.գ.թ. (Ռուսաստան)

14:30 – 14:50 «Կորոնար զարկերակների վիզուալիզացիան. գիտություն թե՞ արվեստ »

Նարեկ Կարապետյան,  բ.գ.թ. (Ռուսաստան)

14:50 – 15:10 «Բիֆուրկացիայի դիստալ ընդգրկմամբ քրոնիկ փակ անոթների վերաբացումը. ռետրոգրադ մոտեցման առավելությունները»

Մերուժան Սաղաթելյան (Հայաստան)

   
15:10 – 15:50 Ընդմիջում
Մաս II

Մոդերատորներ`

Ռուբեն Մովսեսյան, ՌԳԱ թղթակից անդամ

Վիլեն Մանուկյան, բ.գ.թ

15:50 – 16:10 «Նեղ ֆիբրոզ օղով պացիենտների աորտալ փականի պրոթեզավորման անմիջական արդյունքների համեմատականը՝ կախված պրոթեզի տեսակից և վիրաբուժական մոտեցումից»

Կախկցյան Պավել, բ.գ.թ. (Ռուսաստան)

16:10 – 16:30 «Թոքային զարկերակների փուլային ունիֆոկալիզացիան թոքային զարկերակի ատրեզիայով և թոքային կոլլատերալ արյունահոսքով պացիենտների մոտ»

Ռուբեն Մովսեսյան, ՌԳԱ թղթակից անդամ (Ռուսաստան)

16:30 – 16:50 «Անոթային օղերի վիրահատական բուժումը երեխաների մոտ»

Միխաիլ Աբրամյան,  պրոֆեսոր (Ռուսաստան)

16:50 – 17:10 Կլինիկական դեպքի քննարկում. «Նորածնային խիլոթորաքս՝ մագիստրալ անոթների տրանսպոզիցիայի շտկումից հետո»

Գագիկ Հեբոյան, բ.գ.թ. (Հայաստան)

Սատելիտային Սիմպոզիումի Փակում

Մուտքն ազատ է: