Գևորգ Զոհրաբյան

Փոխտնօրեն վարչատնտեսական գծով

Գևորգ Զոհրաբյան