Գրետտա Աբրամյան

Լաբորատոր ծառայության ղեկավար

Նաիրա Լիլոյան

Բժիշկ լաբորանտ

Նարինե Լևոնյան

Բժիշկ լաբորանտ

Սվետլանա Մխիթարյան

Բժիշկ լաբորանտ

Արմենուհի Դավթյան

Բժիշկ լաբորանտ