Կաթետերիզացիոն լաբորատորիաները հագեցված են վերջին սերնդի ախտորոշիչ սարքավորումներով, այդ թվում առաջինը Հայաստանում IVUS, FFR և iFR իրականցնող գործիքով: Այստեղ իրականացվում են ախտորոշիչ և բուժական տրանսկաթետերային միջամտություններ սիրտ-անոթային խնդիրներով պացիենտների մոտ:

Կատարվում են՝

  • Սրտի, պսակաձև զարկերակների և մագիստրալ անոթների անգիոգրաֆիկ  հետազոտություններ
  • սրտի խոռոչների և հարակից անոթների հեմոդինամիկ հետազոտություններ
  • սրտի պսակաձև զարկերակների ներանոթային ուլտրաձայնային (IVUS) և հեմոդինամիկ (FFR և iFR) հետազոտություններ
  • սրտի պսակաձև զարկերաների բալոնային անգիոպլաստիկա և ստենտավորում, այդ թվում բարդ ախտահարումների (նաև քրոնիկ փակ անոթների) անգիոպլաստիկա և ստենտավորում:
  • մագիստրալ զարկերաների բալոնային անգիոպլաստիկա և ստենտավորում
  • սրտի փականների բալոնային վալվուլոպլաստիկա
  • սրտի բնածին և կառուցվածքային դեֆեկտների գործիքային փակում
  • ներսրտային հաղորդակցությունների ստեղծում

Специалисты

Ваагн Саргсян

Интервенционный кардиолог Руководитель службы интервенционной кардиологии

Меружан Сагателян

Интервенционный кардиолог

Карен Зограбян

Карен Зограбян Заместитель директора по медицинской части Советник Министра Здравоохранения РА в области детской кардиологии Детский инвазивный кардиолог

Арамаис Назарян

Интервенционный кардиолог

Давид Багдасарян

Интервенционный кардиолог

Микаел Атян

Интервенционный кардиолог