«Նորք-Մարաշ»  Բժշկական Կենտրոնում գործում է միջազգային չափանիշներին համապատասխան վերջին սերնդի սարքավորումներով հագեցված լաբորատորիա և արյան բանկ: Կենտրոնն ունի արյան բանկ, որն ապահովված է արյան բաղադրամասերի անհրաժեշտ քանակով:

Մասնագետներ

Гретта Абрамян

Руководитель Лабораторной Службы

Наира Лилоян

Врач лаборант

Нарине Левонян

Врач лаборант

Светлана Мхитарян

Врач лаборант

Арменуи Давтян

Врач лаборант