«Նորք-Մարաշ» Բժշկական Կենտրոնի մեծահասակների կլինիկայի բարձր որակավորում ունեցող մասնգետները իրականացնում են սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդություններ ունեցող չափահաս (18 տ. բարձր) պացիենտների ախտորոշիչ հետազատություններ և բուժական տարատեսակ միջամտություններ:

Ախտորոշիչ ծառայություններից այստեղ կատարվում են՝

  • Էլեկտրասրտագրություն
  • էխոսրտագրություն
  • Տրանսէզոֆագեալ էխոսրտագրություն
  • Սթրես – էլեկտրասրտագրություն
  • Սթրես – էլեկտրասրտագրություն էրգոսպիրոմետրիայով
  • Սթրես – էխոսրտագրություն (դեղորայքային և ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության)
  • Արյան ճնշման ամբուլատոր մոնիտորինգ
  • Սրտի պաթոլոգիաների կոնսերվատիվ բուժում
  • Պացիենտի հետմիջամտական վարույթ
  • Հեռակա խորհրդատվություն

Սրտաբանի ուղեգրմամբ կատարվում են հետևյալ միջամտությունները՝

  • Սրտի աջ և ձախ բաժինների ներսրտային հետազոտություններ
  • Պսակաձև զարկերակների բալոնային անգիոպլաստիկա և ստենտավորում
  • Սրտի հիվանդությունների և մագիստրալ անոթների խնդիրներով հիվանդների վիրահատական բուժում
  • Պերիկարդի պունկցիա
  • Պլևրայի պունկցիա
  • Կարդիովերսիա

Մասնագետներ

Салби Мхитарян

Кардиолог Руководитель службы кардиологии для взрослых

Меланья Григорян

Кардиолог

Армине Торосян

Кардиолог

Аревик Степанян

Кардиолог

Карине Акобян

Кардиолог

Кристине Погосян

Кардиолог

Кристине Карапетян

Кардиолог

Армине Барсегян

Кардиолог-функционалист

Кристине Аракелян

Отвественный кардиолог в приемном отделении

Катаринэ Варданян

Кардиолог интенсивного блока

Лиануш Мкртчян

Кардиолог интенсивного блока

Мариам Минасян

Кардиолог интенсивного блока

Мери Балинян

Кардиолог интенсивного блока