NORK MARASH MEDICAL CENTER

Մեդ - Սերվիս PDF Տպել Էլ.փոստ

<<Նորք Մարաշ ԲԿ>> - ում իրականցվում են`

Սրտի վիրահատություններ`

-         Սրտի  խոռոչների կաթետերիզացիա

-         Կորոնար անոթների սելեկտիվ անգիթգրաֆիա

-         Մագիստրալ անոթների, վերին և ստորին վերջույթների և գլխուղեղի անգիոգրաֆիա

-         Բալոնային վալվուլոպլաստիկա

-         Բալոնային անգիոպլաստիկա և կորոնոր անոթնորի ստենտավորում

-         Ատրիոսեպտոտոմիա

-         Դիվայսների և ստենտների տեղադրում

-         Փականային վիրահատություններ

-         Աորտայի անևրիզմա կամ շերտազատման վիրահատություն

-       Սրտի բնածին արատների վիրահատություններ

-       Աորտալ փականի տեղադրում տրանսկաթետերիզացիայի միջոցով

Անոթային վիրահատություններ և միջամտություններ

-          Աորտայի անևրիզմայի շտկում ստենտի միջոցով ( Էնդովասկուլյար EVAR)

-          ԱԱ շտկում թոգային հատվածում գրաֆտ ստենտի տեղադրումով (Էնդովասկուլյար TEVAR)

-          ՌԱԱ շտկում բաց վիրահատ. Եղանակով (աորտալ –ֆեմորալ շունտավորում)

-          Ֆեմորո-ֆեմորալ անոթակցում

-          Երիկամային զարկերակի ստենտավորում

-          Պերիֆերիկ անոթնորի ստենտավորում

-          Կարոտիդէնդարտերէկտոմիա

 

ՀՀ ք. Երևան ,0047, Արմենակ Արմենակյանի 13

Ընդունարան`
+374-10-655930
Ֆաքս `
+374-10-653869
+374-10-650560