NORK MARASH MEDICAL CENTER

Սրտի վիրահատություններ PDF Տպել Էլ.փոստ

Մեր Կենտրոնի վիրաբույժները ունակ են իրականացնելու սրտի և մագիստրալ անոթների ամենաառաջատար վիրահատություւնները՝ կիրառելով ՍԻՀ-ի և բնածին արատների բուժման առավել էֆեկտիվ եղանակները: ԱԿՇ վիրահատություն, անգիոպլաստիկայի և ստենտավորման արդյունքում պացիենտը կարճ ժամանակից վերադառնում է իր առօրյա կյանքին՝ առանց ֆունկցիոնալ սահմանափակումների: Մեր Կենտրոնի վիրաբույժները կատարել են ավելի քան 10000 հաջող վիրահատություններ՝այդ թվում նաև աշխատող սրտի վրա՝ առանց արյան արհեստական շրջանառության:

ՆՄԲԿ-ում կատարվում են.

 1. Բաց զարկերակային ծորանի փակում
 2. Բլելոկ-Հենլոնի վիրահատություն
 3. Միջնախասրտային միջնապատի դեֆեկտի փակում
 4. Թոքային երակների լրիվ և մասնակի անոմալ դրենաժի շտկում
 5. Էբշտեյնի անոմալիայի շտկում՝ եռփեղկ փականի փոխում/ պլաստիկայով
 6. Եռփեղկ փականի պլաստիկա
 7. Թոքային զարկերակի  ցողունի նեղացման վիրահատություն
 8. Թոքային զարկերակների շունտավորում (դասական, Բլելլոկ- Տաուսսիգի մոդիֆիկացմած և կենտրոնական շունտավորում)
 9. Թոքային զարկերակի ճյուղերի ունիֆոկալիզացիայի վիրահատություն՝ միջնախասրտային միջնապատի և թոքային փականի աթրեզիայի ժամանակ

10.  Միջփորոքային միջնապատի փակում (էքստենսիվ փորձ՝ ուշացած դեպքերում)

11.  Թոքային զարկերակի և աջ փորոքի ելքային հատվածի ստենոզի վերացում

12.  Ֆալլոյի տետրադայի  արմատական շտկում

13.  Երկելք աջ և ձախ փորոքների շտկման վիրահատություն

14.  Մասնակի և լրիվ նախասիրտ-փորոքային հաղորդակցության շտկում

15.  Հեմի Ֆոնտեն վիրահատություն

16.  Ֆոնտեն վիրահատություն

17.  Սթենսլ – Քեյի վիրահատություն

18.  Ժատենե վիրահատություն

19.  Սեննինգի վիրահատություն

20.  Ռասթելլիի վիրահատություն

21.  Նորվուդի վիրահատություն (բոլոր էտապները)

22.  Դիսկրետ սուբաորտալ ստենոզի շտկում

23.  Վիրահատություն իդիոպաթիկ հիպերտրոֆիկ կարդիոմիոպաթիայի կապակցությամբ

24.  Աորտայի կոարկտացիայի շտկում (բոլոր տիպեր)

25.  Ընդհատված աորտայի աղեղի շտկում

26.  Ռոսսի վիրահատություն

27.  Աորտալ փականի պլաստիկա

28.  Աորտայի ցողունի (արմատի) փոխում

29.  Աորտայի անևրիզմայի շտկում (վերել և վայրէջ)

30.  Աորտալ փականի պահպանում՝ վերել աորտայի անևրիզմայի ժամանակ

31.  Միթրալ փականի պլաստիկա

32.  Փականների պրոթեզավորում (մեխանիկական փականներ, հոմո և ալլոգրաֆտներով)

33.  Բակտերիալ էնդոկարդիտի վիրաբուժական բուժում

34.  Աորտո-կորոնար շունտավորում

 1. առանց արյան արհեստական շրջանառության և  վերջինիս կիրառումով
 2. զարկերակային կոնդուիտների ՝քստենսիվ կիրառումով

35.  Ձախ փորոքի հետինֆարկտային անևրիզմաների պլաստիկա

36.  Ներսրտային նորագոյացությունների ռեզեկցիա (հեռացում)

37.  Վիարահատություն ռեստրեկտիվ պերիկարդիտի կապակցությամբ

38.  Թոքային և աորտալ փականների բալոնայի անգիոպլաստիկա

39.  Կորոնար զարկերակների անգիոպլաստիկա և ստենտավորում

40.  Ռաշկինդի պրոցեդուրա

 

ՀՀ ք. Երևան ,0047, Արմենակ Արմենակյանի 13

Ընդունարան`
+374-10-655930
Ֆաքս `
+374-10-653869
+374-10-650560